U tijeku je prikupljanje podataka na temelju školske ankete

o prepoznatljivosti naše škole. Anketirani su svi djelatnici,

a uskoro će i učenici. Po čemu se prepoznaje naša škola? 

 

Nakon obrade prvih anketa, vidljivo je da mnogi djelatnici smatraju školski zbor posebnim brendom, a mi, u to ime, podsjećamo cijenjeno e-čitateljstvo da je školski zbor Kaštelanci objavio čak tri nosača zvuka. Šuška se, šuška da ima ideja i za četvrti, no o tom potom.

Činjenica je da nam je zbor poseban i prepoznatljiv,  a njegov umjetnički voditelj Marko Jašek, prof. ponosi se svojim pjevačima i suradnicima. Sva tri nosača zvuka uredila je naša voditeljica.

Ovdje možemo najaviti da će Kaštelanci nastupati na Danima Trnja, ali i na jednom festivalu s francuskom pjesmom, no o tome ćete više moći uskoro pročitati u podrubrici Drugoga turnusa Ajde kajde.

Lucija Duvnjak, 6. b