Pjesma kaže Djeca su radost svijeta! No mogu li sva djeca jednako

uživati u svom djetinjstvu? Odgovore smo tražili i gledajući filmove

na 10. Festivalu prava djece.

 

Udruga za promicanje stvaralaštva i jednakih mogućnosti Alternator organizirala je u suradnji s Uredom UNICEF-a, Uredom pravobraniteljice za djecu, Cinestarom i Hrvatskim filmskim savezom 10. Festival prava djece.

Učenici 6.  razreda i predstavnici Učeničkog ekoodbora OŠ Jure Kaštelana gledali su 16.10. 2018. izbor iz filmova stvaralaštva djece. S učenicima su u pratnji bile razrednice Paula Faist Beclin i Danijela Uradin, pedagogica pripravnica Petra Čavka i pedagogica Zdravka Ciglenečki. Učenicima su filmovi bili zanimljivi, a posebno kad se na platnu pojavio prof glazbene kulture Marko Jašek. O tome što su vidjeli, te o njihovim pravima i obvezama s učenicima su nakon projekcije razrednice i pedagogica razgovarale na satima razrednika.

Podsjećam, Generalna skupština Ujedinjenih naroda 20. studenoga 1989. usvojila je Konvenciju o pravima djeteta.  Na taj je način svijet dao obećanje da će svoj djeci osigurati jednaka prava. Nadamo se da će ljudi u svim državama shvatiti koliko je važno poštivati načela Konvencije. A vi, djeco, imate svoja prava, ali ne zaboravite, imate i obveze!

Zdravka Ciglenečki, pedagogica, tekst i foto