Charlie Chaplin, prijatelj Alberta Einsteina, i Albert Einstein,

prijatelj Charlieja Chaplina, bili su duhovite osobe

koje su znale da je dan bez smijeha izgubljen dan. 

 

 

Retrovizor duhovitih…
Priprema: Božica Boban, Heroina

 

                                                                                                                    Luka Matoc, 6. b