Kolektiv OŠ Jure Kaštelana dovršio planiranu hodačku turu

zaštićenom prirodnom baštinom Republike Hrvatske obilaskom

poučne staze Leska u Nacionalnom parku Risnjaku.

 

Došavši na čelo OŠ Jure Kaštelana, ravnatelj Krešimir Supanc odlučio je svoj kolektiv povesti na stručna usavršavanja (tzv. team buildinge) po hrvatskim nacionalnim parkovima. Kaštelanski pohod završio je, nakon Zavižana na mitskoj hrvatskoj planini Velebitu (NP Sjeverni Velebit) i posjeta sirani u Krasnom te novome interaktivnom muzeju Kuća Velebita, obilaskom poučne staze Leska u Nacionalnom parku Risnjaku 29. 6. 2018.

Hrabri članovi kolektiva koje nisu zastrašili ni kiša ni vjetar ovog ćudljivog lipnja završili su tako ciklus NACIONALNI PARKOVI REPUBLIKE HRVATSKE te će se od sljedeće godine usavršavati na još nepoznatoj destinaciji.

(le, foto: Lidija)