Tema je ovogodišnjega Novigradskog proljeća SVJETLO pa se nadamo

da će naših devet uzdanica i ove godine osvjetlati obraz naše škole

dokazujući da se s pravom ponosimo umjetničkom crtom djelovanja.

 

Radosno smo utvrdili da je Škola stvaralaštva Novigradsko proljeće, skup jedinstvenih događanja i radionica namijenjen darovitoj djeci u umjetničkom području, mjesto gdje će se opet usavršavati naših devet učenica. U pratnji će ići profesorica Ivanka Herak, kuma naše škole (pri preimenovanju škole iz  25. maj usvojen je njezin prijedlog da se škola zove po pjesniku Juri Kaštelanu).

Učenicama Ani Bušnja, Maši Dobrić, Ivi Hrenar, Lani Pereža, Mariji Račić, Eleonori Šafar, Hani Urukalović, Marti Vračar i Marti Vukoja želimo da nadahnuto iskoriste vrijeme svojega stvaralačkog novigradskog školovanja, a profesorici Herak da sudjeluje u njihovoj radosti (a možda i kojoj radionici) te uživa u ljepotama Novigrada stvarajući lijepu uspomenu u zadnjoj godini svojega prosvjetnog rada.

 

Lucijan Edenlandski, mrežni fotokolaž SM