IMPRESUM

Čarobna frula, digitalni br. 3, god. XXV.

List učenika OŠ Jure Kaštelana

od rujna 2019. do kolovoza 2020.

Glavna urednica

MAŠA DOBRIĆ, 6. c

 

UREDNIŠTVO I NOVINARI

Uredništvo

Maša Dobrić, 6. c (glavna urednica, Kaštelanopolis)

Marija Račić, 8. c (zamjenica glavne urednice, Međunarodni projekti)

Eleonora Šafar  (Austrijsko dopisništvo)

Iva Radić, 8. a, Petra Lušić, 8. a (Tema broja)

Bianca Sakan, 6. b, Anja Tounec, 6. b,  (Aktualno školastično)

Petra Popović, 8. b, Petra Lušić, 8. a, Tina Mimica, 8. a (Kultura i odrastanje)

Petra Popović, 8. b (Putovanja)

Martin Jakobović8. b, Vito Mrša, 8. b (Drugi turnus, Kvartoteka)

Ivor Vidović, 8. a, Lucija Duvnjak, 8. b (Drugi turnus, Sportsko lice Savice i Ajde kajde)

Niko Mrša, 8. b, Luka Matoc, 8. b (Zabavne stranice)

 

 

 

Novinari

Maša Dobrić, Bianca Sakan, Anja Tounec, Ema Hadžibegović (6. razredi), Chiara Canosa, Gabrijela Petrović (7. razred), Eleonora Šafar, Petra Popović, Tina Mimica, Petra Lušić, Luka Matoc, Vito Mrša, Niko Mrša, Martin Jakobović, Lucija Duvnjak, Lucija Mić, Bruna Bednjanec Kahrić, Nika Heček, Ana Žeželj, Patricia Julijan, Marija Račić,  Ivor Vidović, Mario Petrović (8. razredi), i budući novinari iz petih razreda. 

OSTALI SURADNICI

Fotografije

Sanja Miloloža, Zdravka Ciglenečki, Elena Boljkovac, arhiva Čarobne frule

 

Likovni prilozi

Likovna grupa OŠ Jure Kaštelana 

 

Posebni suradnici


Lucijan Edenlandski, Oka Otonijić

 

Glavni suradnici

Hrvoje Miloloža, dizajn i postavljanje mrežnih stranica, informatička podrška

Mirena Maljković, informatička podrška

Iva Miloloža,  likovni prilozi

Ostali suradnici

Krešimir Supanc, Maja Barać, Vesna Starešinić, Zdravka Ciglenečki, Marina Lucin,   Mirela Keros, Goran Milek, Tea Gverović, Svjetlana Seljanec-Savković, Elena Boljkovac, Lada Ledić, Ana-Marija Šipoš, Ružica Artić,  Gordana Petrović, Mirena Maljković, Nada Vlajčević, Dubravka Đuretek-Šuper.

Voditeljica i lektorica

Sanja Miloloža, prof. hrvatskoga jezika, učiteljica savjetnica