Razvoj tolerancije i demokratskih vještina u Fužinama

Have your say! (Reci što misliš!) jest Erasmus + projekt razmjene mladih u Fužinama od 16. do 22. srpnja 2018. godine. Projekt je započeo pripremama u ožujku 2018. a završit će u listopadu 2018. godine nakon širenja rezultata. Uključuje ukupno 5 organizacija partnera iz 5 EU država. Koordinator i podnositelj zahtjeva  nevladina je udruga Jablani iz Zagreba, udruga za promicanje vrijednosti civilnog društva među djecom i mladima. Partneri u projektu su: „Kozgazdasagi politechnikumalternativni gimnazij“ iz Mađarske, „Stowarzyszenie sztukater“ iz Poljske, „Mittetulundusuhing Vitatiim“ iz Estonije i „Unique projects“iz Litve. Ukupno sudjeluje 36 mladih osoba od 14 do 19 godina i 10 voditelja.

 

Grupna fotografija debatanata i njihovih voditelja.
Foto: arhiva V. Starešinić

 

Ciljevi projekta su poboljšati interkulturne kompetencije i razviti kritičko mišljenje među mladima u pozadini izbjegličke krize u EU. Glavne teme uključuju interkulturalno učenje, poštivanje različitosti, razvoj kritičkoga mišljenja, integraciju izbjeglica, EU građanstvo i interkulturalnu svijest uz promicanje ljudskih prava, tolerancije i demokracije.

Kako bi stekli nove kompetencije u navedenim područjima, sudionici se koriste neformalim metodama i učenjem te organiziraju i vode raznovrsne radionice, simulacije, igre uloga, vode debate, istražuju teme koje se tiču stanja izbjegličkih prava u našim zemljama, vode aktivnosti na otvorenom poput igara, team buildinga i sl. U tom procesu učenja predstavljaju sebe i svoje zemlje, upoznaju se s partnerskim kulturama i tradicijama, slave i poštuju raznolikost, promiču međusobno poštovanje, razumijevanje i toleranciju.

 

Među debatantima su i naša glavna urednica Marija Račić, 7. c i urednica rubrike Putovanja Hana Urukalović, 8. b i Dorotea Rengel, 8. a
Foto: Vesna Starešinić

Mladi će se svim novostečenim i poboljšanim kompetencijama po završetku razmjene aktivno koristiti i širiti bitne građanske vrijednosti među vršnjacima i drugim članovima lokalnih zajednica.

Have your say Erasmus +  project

“Have your say!” is the Erasmus + Youth project which exchange is taking place in Croatia, Fužine from 16th till 22tnd July 2018. Project started on-line in March 2018 and will end in October 2018. It will involve 5 partners; 34 youth (age 14-18) and 10 leaders. Coordinator and applicant is NGO Jablani from Zagreb, Croatia, a non-profitable, non governmental organization for promoting civil society values among children and youth. Partners are organizations Kozgazdasagi politechnikum alternativ gimnazium from Hungary; Stowarzyszenie sztukater from Poland, Mittetulundusuhing Vitatiim from Estonia and Unique projects from Lithuania.

Project aims are to improve intercultural competences and develop critical opinion among young people in background of the refugee crisis in the EU. The main topics include intercultural learning, respecting diversity, critical opinion development, integration of refugees, EU Citizenship and cultural awareness. We will promote human rights, tolerance and democracy as well.

Hrvatski debatanti u akciji.
Foto: ahriva V. Starešinić

 

 

In order to gain new competences participants will be divided into smaller (mixed) groups and attend workshops, learning various critical thinking, will gain communication and social skills, learning how to protect human rights, became more tolerant, open-minded and active citizens using interactive workshops, conflict resolution, cultural activities, reflections, open air activities etc where variety of non-formal and informal methods will be used as games, debate, role-plays and simulations.

Participants will become aware about own learning process and key competencies developments. In the learning process they will present themselves and their countries as well as learn about partner cultures and traditions, celebrating diversity, promoting mutual respect, understanding and tolerance and learning by doing what active European citizenship really means. Newly acquired and improved competences youth will actively use and spread among peers and other members of local communities making quality of life better for all members.

Marija Račić, 7. c, Hana Urukalović, 8. b, Dorotea Rengel, 8. a

foto: Vesna Starešinić, dipl. uč. RN, Erasmus + koordinatorica i voditeljica Udruge Jablani